اترا: از ۲۳ میلیون سیم‌کارت توزیع‌شده، تا کنون ۶.۵ میلیون آن ثبت شده است

مسئولان در اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا)، می‌گویند که از میان ۲۳ میلیون سیم‌کارت توزیع‌شده از سوی پنج شبکه‌ی مخابراتی در سراسر کشور، تا کنون شش میلیون و ۵۰۰ هزار سیم‌کارت با هدایت‌ این اداره ثبت شده‌ است.