موزیم بدون ساختمان؛ اثرهای تاریخی در خوست در خطر نابودی قرار دارد

شماری از باشندگان خوست، با نگرانی از وضعیت اثرهای تاریخی این ولایت، می‌گویند که ۵۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی در یک اتاقی در ریاست اطلاعات‌وفرهنگ این ولایت نگه‌داری می‌شود که در خطر ازمیان‌رفتن قرار دارد.  

نورشاه، باشنده‌ی خوست و فعال فرهنگی، می‌گوید: «جایش مناسب نیست. باید برای این آثار، الماری ساخته شود و فضا نیز بزرگ و مناسب باشد.»

رحمان، دیگر باشنده‌ی خوست، از مسئولان می‌خواهد که به اثرهای تاریخی که اکنون در این ولایت وجود دارد، توجه و برای نگه‌داری آن‌ها یک ساختمان معیاری بسازند.