فدراسیون ژورنالیستان: بازداشت فیض‌الله جلال نشانۀ وضع محدودیت به آزادی بیان است

فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان، بازداشت فیض‌الله جلال، استاد دانشگاه کابل از سوی نیروهای امارت اسلامی را وضع محدودیت به آزادی بیان عنوان کرده و ادامۀ چنین بازداشت‌ها را خلاف ارزش‌ها و قوانین حقوق بشری خوانده است.