«نهادهای ملی و بین‌المللی پشتی‌بان رسانه‌ها، جلو سوءاستفاده از نام خبرنگاران را بگیرند»

مسئولان اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل می‌گویند که مالکان رسانه‌ها و نهادهای پشتی‌بان رسانه‌ها و خبرنگاران، از نام خبرنگاران در روند انتقال شهروندان آسیب‌پذیر به بیرون از کشور، سوءاستفاده کرده‌اند.