انفجار در سرای شهزادۀ کابل ۱۰ زخمی برجای گذاشت

وزارت امور داخلۀ امارت اسلامی اعلام کرده که انفجار صبح امروز در سرای شهزادۀ کابل، ۱۰ زخمی برجای گذاشته است. این وزارت با پخش اعلامیه‌یی گفته این انفجار ناشی از بمب دستی بوده که توسط یک دزد به‌منظور دزدی پول، به این سرای پرتاب شده است.

اتحادیۀ صرافان: برای حفظ ارزش افغانی در برابر دالر، بانک مرکزی باید دالر بیش‌تری به بازار تزریق کند

هم‌زمان با کاهش شدید و بی‌پیشینۀ ارزش افغانی در برابر دالر، عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیۀ صرافان سرای شهزاده به سلام‌وطندار می‌گوید که برای حفظ ارزش افغانی در برابر دالر، بانک مرکزی افغانستان باید دالر بیش‌تری به بازار تزریق کند. او یکی از دلیل‌های کاهش ارزش افغانی در برابر دالر را خرید دالر از سوی بازرگانان می‌داند.