۲۵ درصد شرکت‌های بخش خصوصی با ورشکسته‌گی روبه‌رو اند

محمدناصر محتسب‌زاده، رئیس اتحادیۀ سکتور خصوصی افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که حدود ۲۰۰۰ شرکت خصوصی در این اتحادیه ثبت‌ است و حکومت ۵۵ تا ۶۰ میلیارد افغانی از این شرکت‌ها بدهکار است و به همین دلیل ۲۵ درصد از شرکت‌های بخش خصوصی با ورشکسته‌گی روبه‌رو اند.