خلیل‌الرحمان حقانی: نهادهای بین‌المللی به آوارگان داخلی کمک کنند

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، نشستی را امروز به منظور رسیدگی به وضعیت آوارگان داخلی برگزار کرد. خلیل‌الرحمان حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، در این نشست با نگرانی از وضعیت آوارگان داخلی، از نهادهای امدادرسان بین‌المللی می‌خواهد که به آوارگان داخلی در افغانستان کمک کنند.