کارزار واکسن پولیو دوشنبۀ آینده در سراسر کشور آغاز می‌شود

گلاخان ایوب، مسئول پروگرام معافیت کتلوی وزارت صحت از آغاز کارزار واکسیناسیون پولیو تا چهار روز دیگر در سراسر کشور خبر می‌دهد. آقای ایوب در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گوید که این نخستین کارزار واکسن پولیو پس از تسلط امارت اسلامی بر کشور است و انتظار می‌رود مشکلی فراراه تطبیق آن به‎‌وجود نیاید.