کارزار سراسری تطبیق واکسن پولیو در افغانستان آغاز شد

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، از آغاز کارزار سراسری تطبیق واکسن پولیو در افغانستان خبر داده ‌است. این کارزار امروز (دوشنبه، دوم جوزا) آغاز شده است. یونیسف گفته است که در این دور، ویتامین «A» نیز به کودکان توزیع می‌شود.