فعالیت نمایندگی اداره‌ی ملی غذا و داروی افغانستان در بلخ آغاز شد

مسئولان اداره‌ی ملی غذا و داروی افغانستان، می‌گویند که فعالیت رسمی نمایندگی این اداره به منظور پیش‌گیری از واردات داروهای بی‌کیفیت و تاریخ‌گذشته و نظارت از بازار، در بلخ آغاز شده است. عبدالباری عمر، سرپرست این اداره‌، می‌گوید که نمایندگی این اداره به منظور نظارت از چگونگی عرضه‌ی غذا و دارو و کیفیت آن، آغاز به فعالیت کرده است.