آغاز دور تازۀ تطبیق واکسن پولیو؛ ۹.۹ میلیون کودک واکسن می‌شوند

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده که کارزار تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان را برای چهار روز در سراسر کشور راه‌اندازی کرده است. یونیسف گفته که قرار است ۹.۹ میلیون کودک از ۱۳ تا ۱۶ دسامبر سال جاری در سراسر کشور واکسن شوند. این نهاد اما تأکید کرده که قرار است این روند در حوزۀ شرق و جنوب‌شرق هفتۀ آینده آغاز شود.