متقی به درانی: مسائل امنیتی باید از سوی یک کمیته‌ی مشترک حل شود

در خبرنامه هم‌چنان به نقل از امیرخان متقی آمده است که مسائل امنیتی میان افغانستان و پاکستان، بایستی از سوی یک کمیته‌ی مشترک حل شود و همین گونه، دو طرف بر جلوگیری از رویدادهای ناگوار بر روابط دوجانبه، تأکید کرده ‌اند.

تقویت روابط سیاسی میان افغانستان و پاکستان محور گفت‌وگوی متقی و درانی

آصف علی‌‌خان درانی، نماینده‌‌ی ویژه‌ی پاکستان برای افغانستان، روز گذشته به کابل سفر و با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی افغانستان، دیدار کرده است. امارت اسلامی می‌گوید که در این دیدار دو طرف در باره‌ی موضوع‌های مختلف از جمله تقویت روابط دیپلماتیک میان دو کشور گفت‌وگو کرده اند.