امارت اسلامی: نهادها برای پشتیبانی از آسیب‌دیدگان برف‌باری‌ها هم‌کاری کنند

آن‌ها، گفتند که خدمات اولیه برای نیازمندان و خانواده‌های آسیب‌دیده ارائه شده است؛ اما برای جبران زیان‌های مالی، نهادها و افراد نیکوکار، بازرگانان و نهادهای داخلی و خارجی، باید در هم‌آهنگی با حکومت کمک‌رسانی کنند.