«شب‌ها یک‌جا با مادر پیچه‌سفیدم می‌گریم»؛ نامۀ سربازی که جسدش به خانه رسید

حسیب‌الله بهرام، رئیس شورای جوانان مرکز بدخشان نامۀ یکی از افسران ارتش را که تازه در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار کشته شده، در فیس‌بوکش نشر کرده است.

در این نامه زمان‌الدین طارق، آمر اوپراسیون کندک دوم لوای اول پیادۀ مقیم پنجوایی کندهار درخواست تبدیلی کرده؛ اما این خواست او عملی نشده است.