از آغاز سرطان تا کنون ۳۱ تن در ۱۰ ولایت در آب غرق شده اند

در حالی که با گرم‌شدن روزافزون هوا در هفته‌های پسین، شهروندان در ولایت‌های مختلف برای خنک‌کردن شان به رودخانه‌ها پناه می‌برند؛ اما نداشتن آگاهی از موقعیت‌های خطرناک رودخانه‌ها و بلدنبودن آب‌بازی، سبب شده است که شماری از آن‌ها در هنگام آب‌بازی غرق شوند و جان ببازند. بر اساس گزارش‌های پخش‌شده در رسانه‌ها، در ۲۸ روز گذشته، ۳۱ تن در ۱۰ ولایت در آب غرق شده و جان باخته اند.

باشنده‌گان ولسوالی «کشک کهنه»ی هرات: آب، برق، جاده و پزشک نداریم

شماری از باشنده‌گان ولسوالی «کشک کهنه»ی هرات از دست‌رسی‌نداشتن به خدمات صحی، اجتماعی و آموزشی از جمله آب، برق، جاده و پزشک شکایت دارند و می‌گویند که در دو دهۀ گذشته، نظام جمهوری برای حل مشکلات‌شان در بخش‌های صحی، اجتماعی و آموزشی، توجه چندانی نکرده است.