عبدالحمید محمدی، آمر بررسی رویداد‌های ترافیکی مدیریت ترافیک پروان، به سلام‌وطندار می‌گوید که در ۱۱ ماه گذشته ۱۱۸ رویداد ترافیکی در این ولایت، رخ داده است.

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

او می‌افزاید که در نتیجه‌ی این رویدادها، ۴۱ تن کشته ۲۴۶ تن دیگر زخمی شده اند.

محمدی، تأکید می‌کند که بیش‌تر رویدادهای ترافیکی در پروان به دلیل رعایت‌نکردن قوانین ترافیکی رخ داده است.

سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید

رویدادهای ترافیکی که بسیاری وقت‌ها به دلیل بی‌توجهی رانندگان رخ می‌دهد همواره از مسافران قربانی گرفته است.

بر اساس آمار ریاست عمومی پلیس ترافیک وزارت امور داخله، در جریان ۱۰ ماه گذشته سه هزار و ۴۵ رویداد ترافیکی در افغانستان ثبت شده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: