متقی به درانی: مسائل امنیتی باید از سوی یک کمیته‌ی مشترک حل شود

در خبرنامه هم‌چنان به نقل از امیرخان متقی آمده است که مسائل امنیتی میان افغانستان و پاکستان، بایستی از سوی یک کمیته‌ی مشترک حل شود و همین گونه، دو طرف بر جلوگیری از رویدادهای ناگوار بر روابط دوجانبه، تأکید کرده ‌اند.

بی‌کاری و ناداری؛ کارگران در کابل: برای تأمین نیازهای خود لوازم خانه را می‌فروشیم

شماری از کارگران روزمزد در پایتخت، می‌گویند که به دلیل بی‌کاری و ناداری، ناچار شده اند برای تأمین نیازهای زندگی، لوازم خانه‌ی خود را بفروشند. آن‌ها، می‌افزایند که به دلیل ناتوانی در تهیه‌ی مواد خوراکی اولیه، ناچار اند شب‌وروز شان را با نان خشک بگذرانند.