Asset 1SWN

وضعیت معیشتی پناهجویان در کمپ های اسکان موقت با تمرکز به کمپ موریا

پخش ویدیو

سازمان ها ناظر بر حقوق بشر و پناهجویان همواره از وضعیت بد معیشتی، رفتار خشن پولیس و خدمه کمپ¬ها، نیروگیری باند های مافیایی در میان اعضای زیر سن و زنان و سؤ استفاده جنسی از پناهجویان در کمپ ها هشدار داده اند.

وضعیت ذکر شده در تمامی کمپ های اسکان موقت پناهجویان به نسبت کم و بیش گزارش شده است چنانچه سازمان ملل بارها از بی توجهی دول میزبان نسبت به وضعیت اسفبار پناهجویان انتقاد کرده است.

توجه به وضعیت بد پناهجویان در اردوگاه های اسکان موقت با توجه به آتش گرفتن کمپ موریا یکی از بزرگترین و در عین حال بدنام ترین محلات اسکان پناهجویان شدت گرفته است. در یازدهمین میزگرد مهاجرت به وضعیت معیشتی پناهجویان در کمپ ها، مکلفیت دولت ونهادهای حامی مهاجران در قبال آن ها و وضعیت پناهجویان کمپ موریا خواهیم پرداخت

کلیدواژه‌ها:

به اشتراک بگذارید:
ویدیوهای مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام