برنامه‌ی جهانی غذا: برای ادامه‌ی فعالیت در افغانستان به ۷۶۰ میلیون دالر نیاز داریم

برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان، اعلام کرده است که این نهاد برای ادامه‌ی فعالیتش در شش ماه آینده در این کشور، بی‌درنگ به ۷۶۰ میلیون دالر نیاز دارد. برنامه‌ی جهانی غذا، شش ماه پیش اعلام کرده بود که این نهاد برای کمک‌رسانی با نیازمندان در افغانستان، به کم‌بود شدید بودجه روبه‌رو است.