امارت اسلامی در ۳۲ پاسگاه خط دیورند ۱۵۰ سرباز جابه‌جا می‌کند

چندی پیش در امتداد خط دیورند در مربوطات ولایت‌های ننگرهار و کنر میان طرف‌‌های افغانستان و پاکستان جنجال‌هایی به‌وجود آمد و امارت اسلامی از ایجاد تأسیسات از سوی نظامیان پاکستان جلوگیری کرد. اکنون لوای اول مرزی در مناطق شرقی به ۱۵۰ سرباز تازه‌نفس آموزش‌های حرفه‌یی داده است که به گفتۀ مسئولان، این افراد در امتداد خط دیورند جابه‌جا می‌شوند.