مراسم عروسی گروهی ۱۱۵ زوج در بلخ برگزار شد

۱۱۵ زوج در بلخ که امروز نخستین لحظه‌های زندگی باهمی شان را جشن گرفته اند، متفاوت‌تر از دیگر محفل‌های عروسی، به شکل گروهی و با هزینه‌ی اندک، تشکیل خانواده دادند. این زوج‌ها باشندگان ولایت‌های مختلف اند که در شهر مزارشریف، مرکز بلخ زندگی می‌کنند و با هم‌کاری مدرسه‌ی دینی حسنیه، امروز زندگی مشترک شان را آغاز کردند.