آزمون سراسری کانکور ام‌سال در یک دور برگزار می‌شود

مسئولان ادارۀ ملی امتحانات امروز در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در کابل، می‌گویند که قرار است آزمون سراسری کانکور ام‌سال در یک دور برگزار شود. مسئولان این اداره جزئیات بیش‌تر دربارۀ زمان دقیق برگزاری آزمون کانکور ندادند.