یوناما: ادامه‌ی بازماندن دختران از آموزش افغانستان را منزوی خواهد کرد

خانم اوتونبایوا، می‌گوید که آموزش دختران نه ‌تنها خواست کشورهای غربی، بل‌ خواست کشورهای اسلامی نیز است. او، افزوده است: «در افغانستان تعلیم‌وتربیه مهم‌تر از یک حق پنداشته می‌شود؛ این یک اساس برای آینده‌ی افغانستان است. تعلیم‌وتربیه در افغانستان در امر مقابله با چالش‌های امروزی و فردا، الزامی است؛ مقام‌های حاکم در افغانستان، باید ازین حقوق برای همه حمایت کنند.»