افغانستان سال گذشته به ارزش ۱۰.۳ میلیارد دالر صادرات و واردات داشته است

اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، اعلام کرده که افغانستان در سال گذشته به ارزش بیش از یک میلیارد و ۷۷۷ میلیون دالر کالای تجاری صادر و به ارزش بیش از هشت میلیارد و ۵۷۶ میلیون دالر کالای تجاری وارد کرده است. این اداره، افزوده که صادرات میوه‌ها به ارزش ۶۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر بیش‌ترین سهم را در میان کالاهای صادراتی داشته است.