یک شهروند گرجستان در هرات مسلمان شد

محمودشاه رسولی، سخنگوی فرماندهی امنیۀ هرات، به سلام‌وطندار می‌گوید که یک شهروند کشور گرجستان پس از تحقیقات دربارۀ اسلام، روز گذشته در مرز اسلام‌قلعه با حضورداشت مسئولان کمیساری اسلام‌قلعه کلمۀ طیبه را خوانده و به دین اسلام مشرف شده است.