گذرگاه «پُل ابریشم» به‌طور موقت باز شد

دفتر مطبوعاتی ولایت نیمروز با پخش خبرنامه‌یی گفته که گذرگاه «پُل ابریشم» میان ایران و افغانستان، بامداد امروز (چهارشنبه، پانزدهم سرطان)، به‌روی رفت‌وآمد مسافران و وسایط ترانزیتی به‌طور موقت باز شده است. 

بسته‌بودن گذرگاه «پُل ابریشم» راننده‌گان را متضرر کرده است

به‌دنبال تنش‌ها میان مرزبانان ایران و افغانستان در مناطق مرزی ولایت نیمروز، گذرگاه «پُل ابریشم» بیش از یک هفته می‌شود که بسته است. شماری از مسافران و راننده‌گان می‌گویند که طول‌کشیدن انسداد این مسیر آنان را به سرگردانی روبه‌رو کرده است و راننده‌گان این مسیر نیز متضرر شده‌اند.