معترضان به حکومت در بامیان: کارد به استخوان رسیده!

صدها تن از بزرگان محلی، فعالان مدنی و باشنده‌گان ولایت بامیان امروز (شنبه، شانزدهم حوت/اسفند) در یک گردهمایی اعتراضی در برابر دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق بشر این ولایت، حکومت را در تأمین امنیت شهروندان کشور به ناکامی متهم و روی‌داد تروریستی سه روز پیش ولسوالی سرخ‌رود ولایت ننگرهار را که در نتیجۀ آن ۷ کارگر بامیانی در یک کارخانۀ گچ بی‌رحمانه کشته شدند، محکوم کردند.

حقوق بشر: افزایش حمله‌های هدف‌مند به خبرنگاران، سبب افزایش «خودسانسوری» شده است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده است که ترورهای هدف‌مند خبرنگاران در چند ماه گذشته، بر روند کار اطلاع‌رسانی در سرتاسر کشور اثر منفی گذاشته و افزایش این‌گونه حمله‌ها سبب افزایش خودسانسوری در جامعۀ رسانه‌یی شده است.