ملل متحد: از هر ۱۰ خانواده در افغانستان، هشت خانواده به آب پاک دست‌رسی ندارند

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روز گذشته در حساب کاربری اکس خود از کمک کوریای جنوبی برای دست‌رسی نزدیک به ۲۰۰ هزار تن به آب پاک و خدمات بهداشتی، خبر داده است. این نهاد، افزوده است که هم‌اکنون از هر ۱۰ خانواده در افغانستان، هشت خانواده به آب پاک دست‌رسی ندارند.