شورای امنیت قطع‌نامه‌ای را برای ادامه‌ی کمک‌ به کشورهای زیر تحریم تصویب کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه، ۱۹ قوس، قطع‌نامه‌ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن، همه نهادهای بین‌المللی می‌توانند به کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی خود به کشور‌های زیر تحریم ادامه دهند. افغانستان، سوریه و میانمار، از کشورهایی اند که زیر تحریم سیاسی سازمان ملل متحد قرار دارند.