اتاق مشترک پاکستان_افغانستان خواستار بازگشایی خط آهن کراچی تا پشاور شد

اتاق مشترک تجارت پاکستان­­_افغانستان، با انتقاد از بسته‌ماندن خط آهن کراچی تا پشاور، می‌گوید که هزینه‌ی انتقال کالاهای بازرگانی از بندر کراچی تا پشاور به دلیل بلند‌بودن بهای تیل چند برابر افزایش یافته و به بارزگانان هر دو کشور زیان‌ وارد کرده است.