کار سروی بند «سلطان ابراهیم» در سرپل تا یک ماه آغاز می‌شود

مسئولان شرکت انکشاف ملی، می‌گویند که کار سروی بند آب‌گردان دره‌ی «سلطان ابراهیم» در سرپل، تا یک ماه دیگر آغاز می‌شود. ریاض‌الدین شریفی، معاون عملیاتی شرکت انکشاف ملی، می‌گوید که هزینه‌ی ساخت این بند آب‌گردان از عواید نفت معدن قشقری در این ولایت، فراهم می‌شود.