کاروان‌سرای تاریخی «شش پل» در بامیان به ارزش ۳.۵ میلیون دالر بازسازی می‌شود

کاروان‌سرای «شش پل»، یکی از ساحت‌های باستانی بامیان به ارزش ۳.۵ میلیون دالر با پشتیبانی مالی مؤسسه‌ی (ALIPH) بازسازی می‌شود. دفتر رسانه‌های والی بامیان، با پخش خبرنامه‌ا‌ی گفته که این موضوع در دیدار روز سه‌شنبه، ۱۱ ثور، عبدالله سرحدی، والی این ولایت با حری واردل، رییس عمومی موسسه بین‌المللی فیروزکوه بیان شده است.