حنفی: امارت اسلامی به پایان‌دادن به فساد اداری متعهد است

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزرای امارت اسلامی، گفته که تأمین امنیت سراسری، تحکیم ثبات اقتصادی و فراهم‌کردن سهولت‌های لازم به شهروندان افغانستان وظیفه‌ی امارت اسلامی است و در این راستا از هیچ گونه تلاشی دریغ نمی‌کند. او، افزوده که امارت اسلامی به پایان‌دادن به فساد اداری و ارائه‌ی خدمات بهتر به شهروندان متعهد است.