کابلوف: روسیه خواستار سپردن کرسی افغانستان در ملل متحد به نماینده‌ی ا.ا است

ارگ، در خبرنامه‌ای در حساب کاربری اکس خود نوشته که کابلوف این موضوع را در دیدار با محمد عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزرای امارت اسلامی مطرح کرده و افزوده است که روابط مثبت روسیه با امارت اسلامی ادامه خواهد داشت.