افراد ناشناس پنج عضو یک خانواده را در هرات کشتند

مسئولان امنیتی هرات می‌گویند که این روی‌داد شب گذشته در ولسوالی انجیل رخ داده است. سخنگوی فرماندهی امنیۀ هرات می‌گوید پنج عضو یک خانواده که شامل یک مرد کهن‌سال، یک زن و سه کودک می‌شوند، توسط افراد ناشناس به‌طور مرموزی کشته شده‌اند.