روز جهانی سفر انسان به فضا؛ «پشتو چهارمین زبانی است که در فضا صحبت شده است»

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، به ‌مناسبت «روز جهانی سفر انسان به فضا» گفته که زبان پشتو چهارمین زبان رسمی است که در فضا صحبت شده است. یوناما، امروز در صفحه‌ی دری فیسبوکش نوشته است: «روز جهانی سفر بشر به فضا مبارک! آیا می‌دانستید که پشتو چهارمین زبانی بود که در فضا صحبت گردیده است؟»