مجاهد: از سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های اقتصادی چین در افغانستان پشتیبانی می‌کنیم

وزارت دفاع ملی حکومت سرپرست افغانستان، پنج‌شنبه‌شب، ۱۳ ثور، در حساب کاربری اکس خود از دیدار و گفت‌وگوی محمدیعقوب مجاهد، سرپرست این وزارت با جاو شینگ‌، سفیر چین در کابل، خبر داده است. در این دیدار، سرپرست وزارت دفاع، روابط دیپلماتیک و هم‌کاری‌های تجارتی و اقتصادی دو کشور را مثبت عنوان کرده است.