مأموریت سرپرست نماینده‌گی اتحادیۀ اروپا در کابل پایان یافت

آرنوت پاولز، سرپرست نماینده‌گی اتحادیۀ اروپا در کابل، امروز در توییترش از پایان مأموریت خود خبر داده و گفته است که افغانستان را ترک می‌کند. به ‌نظر می‌رسد آقای پاولز از پایان مأموریت خود راضی نیست. او در توییترش نوشته است: «شما می‌توانید دیپلمات را از افغانستان خارج کنید، اما نمی‌توانید افغانستان را از دیپلمات‌ خارج کنید.»