باشنده‌گان نورستان: پارک ملی در زنده‌گی ما تغییری نیاورده است

در حالی‌ که ولایت نورستان دو سال پیش پارک ملی نام‌گذاری شد، اما در شهر پارون، مرکز این ولایت شمار اندکی دکان وجود دارد و بیش‌تر باشنده‌گان آن در دره‌ها و روستاها زنده‌گی می‌کنند. ۴۰ کیلومتر دورتر از شهر پارون، درۀ «کانتیاو» قرار دارد که دارای چراگاه‌های فراوان برای دام‌داری‌ست. زنده‌گی در این منطقه خیلی ساده و ابتدایی‌ست و معیشت مردم از راه‌ دام‌داری تأمین می‌شود.