امارت اسلامی برای بستن «تیک‌تاک» به شرکت‌های مخابراتی یک ماه زمان داد

بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، روز گذشته –شنبه، ۲۶ سنبله- در نشستی با حضور نمایندگان وزارت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و استخبارات امارت اسلامی، برای بستن اپلیکشن تیک‌تاک، یک ماه و برای بستن بازی پابجی، سه ماه  برای شرکت‌های مخابراتی زمان داده است.