ولسوال و فرمانده امنیۀ ولسوالی خدیر دایکندی به اتهام یک قتل بازداشت شدند

مولوی خلیل، رئیس دفتر والی امارت اسلامی برای دایکندی می‌گوید که فردی به‌نام محمدعلی، باشندۀ ولسوالی خدیر این ولایت حدود دونیم ماه پیش برای پی‌گیری یک پروندۀ حقوقی به ادارۀ این ولسوالی مراجعه می‌کند که از سوی ولسوال و فرمانده امنیۀ این ولسوالی زندانی و‌ پس از چندی ناپدید می‌شود.