باشندگان ولسوالی جاغوری با هزینه‌ی شخصی شان یک مکتب می‌سازند

مسئولان محلی در غزنی، تأیید می‌کنند که باشندگان ولسوالی جاغوری این ولایت با هزینه‌ی شخصی شان یک مکتب می‌سازند. میاگل صدیق، مدیر نشرات ریاست معارف غزنی، به سلام‌وطندار می‌گوید که باشندگان روستای «حیدر» ولسوالی جاغوری یک‌ مکتب را در محدوده‌ی دو‌ جریب زمین با هزینه پنج میلیون افغانی از پول شخصی شان می‌سازند.

کار ساخت یک مکتب در ولسوالی جاغوری از سوی باشندگان محل آغاز شد

کار ساخت یک مکتب معیاری در ولسوالی جاغوری غزنی، به ارزش ۸.۵ میلیون افغانی از سوی باشندگان محل آغاز شده است. قرار است این مکتب با هزینه‌ی شخصی باشندگان محل و افراد مقیم در بیرون از کشور، در روستای «علیاتو»ی ولسوالی جاغوری در محدوده‌ی پنج جریب زمین ساخته شود.

باشندگان ولسوالی جاغوری غزنی مکتبی را با هزینه‌ی یک میلیون افغانی بازسازی کردند

شماری از باشندگان ولسوالی جاغوری غزنی، یک مکتب را با هزینه‌ی یک میلیون افغانی از پول شخصی شان، بازسازی کرده و به بهره‌برداری رسانده اند. این مکتب دارای ۱۰ صنف درسی است و در روستای «سنگ ‌سرخ» ولسوالی جاغوری به بهره‌برداری رسیده است.