فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ نسبت به وضعیت شکننده‌ی صحی و اقتصادی افغانستان هشدار داد

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال‌‎احمر (IFRC)، روز یک‌شنبه، ۵ قوس، با پخش گزارشی از وضعیت شش ماه نخست سال ۲۰۲۳ در افغانستان، نسبت به وضعیت شکننده‌ی صحی، اقتصادی و امنیت غذایی شهروندان افغانستان، نگرانی کرده و هشدار داده است.