محمدیعقوب مجاهد و فصیح‌الدین فطرت با وزیر دفاع قطر دیدار کردند

وزارت دفاع ملی، اعلام کرده است که محمدیعقوب مجاهد، سرپرست این وزارت و فصیح‌الدین فطرت، رییس ستاد ارتش افغانستان با خالد بن محمد العطیه، وزیر دفاع قطر دیدار کرده اند. این وزارت، امروز در حساب کاربری اکس خود نوشته که در این نشست روابط دو طرف و گسترش «علایق افغانستان» و قطر مورد بحث قرار گرفته است.