وزیر اطلاعات پنجاب به مهاجران افغان: اگر پاکستان را ترک نکنید، با برخورد تند روبه‌رو خواهید شد

امیر میر، وزیر اطلاعات پنجاب، روز جمعه، ۵ عقرب، در یک نشست خبری بار دیگر به مهاجران افغان هشدار داده است که پاکستان را تا ۳۱ اکتبر ترک کنند، در غیر آن با برخورد تند دولت پاکستان روبه‌رو و بازداشت خواهند شد.