وزارت دفاع امارت اسلامی نام‌های هشت قول‌اردو را تغییر داد

وزارت دفاع امارت اسلامی نام‌های قول‌اردوهای ارتش پیشین را تغییر داده است. براساس حکمی که با امضای محمدیعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع امارت اسلامی پخش شده است، قول‌اردوی عملیات خاص در کابل به قول‌اردوی مرکزی، قول‌اردوی ۲۰۹ شاهین در بلخ به قول‌اردوی الفتح تغییر نام داده شده‌‌اند.