۵۶ هزار کودک در جوزجان از واکسین پولیو باز می‌مانند

مسئولان دفتر ولایتی سازمان جهانی بهداشت در جوزجان از بازماندن ۵۶ هزار کودک از واکسین ضد فلج کودکان یا پولیو در این ولایت خبر می‌دهند. آنان می‌گویند، این شمار کودکان بیشتر در بخش‌های زیر حاکمیت طالبان قرار دارند.
کارزار تطبیق واکسین ضد فلج کودکان امروز در جوزجان آغاز شد.