محدودیت‌ها در برابر خبرنگاران زن؛ «نامحرمی و اجازه‌ی گفت‌وگو با من را نداری»

«وقتی به ریاست اطلاعات‌وفرهنگ رفتم، برایم گفت که من به خودت نامحرم استم و به هیچ صورت اجازه‌ی مصاحبه با من را نداری.» این گفته‌های بصیره مصمم، خبرنگاری در فاریاب است. او که نُه سال تجربه‌ی فعالیت خبرنگاری دارد، می‌گوید که پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی، به دلیل زن‌بودنش، در هنگام گردآوری اطلاعات، همواره با مشکل روبه‌رو بوده و بیش‌تر وقت‌ها، مسئولان حکومتی نیز از دادن اطلاعات مورد نیاز به او، خودداری می‌کنند.