یافته‌های نظرسنجی سلام‌وطندار؛ ۳۹.۱ درصد جوانان می‌گویند در زندگی شان هدفی ندارند

سلام‌وطندار برای بررسی میزان هدف‌مندی در زندگی جوانان در افغانستان، نظرسنجی را میان ۳۰۵ جوان در ۱۲ ولایت انجام داده است که نتایج نشان می‌دهد ۶۰.۹ درصد از جوانان در زندگی شان هدف‌های مشخصی را دنبال می‌کنند و ۳۹.۱ درصد دیگر هدفی ندارند.

بررسی میزان هدف‌مندی جوانان؛ ۶۰.۹ درصد جوانان در زندگی ‌شان هدف مشخصی دارند

این پژوهش به بررسی میزان هدف‌مندی جوانان، دلیل‌های احتمالی برای نداشتن هدف مشخص و ارتباط این موردها با شرایط تحصیلی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها پرداخته است. با توجه به این که جوانان نیروی اصلی برای پیش‌رفت کشور اند، شناخت دقیق از هدف‌ها و چالش‌های آنان می‌تواند به تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی مؤثرتر کمک کند.