متقی: کمک‌های جهانی باید نظر به نیازهای افغانستان اولویت‌بندی شود

ضیااحمد تکل، معاون سخن‌گوی وزارت امور خارجه، می‌گوید که امیرخان متقی با تأکید بر ادامه‌ی کمک‌های جهانی به افغانستان، گفته است که هم‌اکنون برای استفاده‌ی بهینه‌ از کمک‌های جهانی، باید ماهیت کمک‌ها و شکل توزیع آن، با نیازها و اولویت‌های مردم افغانستان تنظیم شود.